SİVRİHİSAR ve KÖYLERİ BİRLİĞİ

EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT, TURİZM, SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA DERNEĞİ

 

26.08.2016

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

2. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Derneğimizin ikinci Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerine göre 18.09.2016 tarihinde saat 10:00 da Gedik Mahallesi Üçpınar Caddesi No:28 SİVRİHİSAR-ESKİŞEHİR adresinde bulunan derneğimiz merkezinde yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 25.09.2016 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

 

Genel Kurul Toplantı Gündem Maddeleri

1- Açılış konuşması ve yoklama yapılması

2- Divan heyetinin seçilmesi

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

4- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Faaliyet raporlarının okunması ve kurulların ibrası

5- Üyelerin aidatlarının Aylık ve Yıllık olarak belirlenmesi

6- Dernek Tüzüğünün bazı maddelerinde değişiklik yapılması

7- Eskişehir ve Ankara İllerinde şube kurmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi

8- Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Onur Kurulunun seçimi

9- Dilek ve temenniler

10- Kapanış

Etkinlik Takvimi

loader