MİSYONUMUZ

Çağdaş ve uygarlık hedefi olan herkesin bütünleşmesini, hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirmesini sağlamak. Üyeler ile eş ve çocuklarının mesleki, kültürel ve sosyal dayanışmasını sağlamak. Kendilerine güvenli ve mutlu bir gelecek sağlamak amacı ile sosyal, mesleki ve kültürel içerikli çalışmalar yapmak. Eğitim, bilim, kültür, sanat, turizm, spor ve benzeri faaliyetlerde bulunarak bireysel, kurumsal ve toplumsal boyutlarda dayanışma, iletişim ve işbirliğini güçlendirmek, etkinleştirmek ve geliştirilmesini sağlamak. 

VİZYONUMUZ

Sivrihisar, Belde ve Köyleri ile Sivrihisar, Belde ve Köylerinde yaşayanlara artan ölçüde yararlı olabilmek. Amacımızı kapsayan her alanda fark yaratarak, bölgeyi dünyaya tanıtmak ve kalkınmayı sağlamaktır.