Sivrihisar İlçesi İç Anadolu Bölgesinin Kuzeybatı bölgesinde yer alır. Kuzeyden Karadeniz, Kuzeybatıdan Marmara, Batı ve Güneybatıdan da Ege coğrafi bölgeleri ile komşudur.

Doğuda Günyüzü ve Ankara, batıda Çifteler ve Mahmudiye, kuzeyde Beylikova ve Mihalıççık, güneyde ise Konya ve Afyon tarafından çevrelenmiştir.

İklim yönünden İç Anadolu'nun tüm karakterini bünyesinde toplamıştır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçmektedir. Yıllık yağışın % 70'i Ekim - Mart arası soğuk dönemde olmaktadır. Ortalama yıllık yağış miktarı 379-553 mm arasındadır. Gerçekleşen en yüksek ve düşük sıcaklık değerleri 39.1 C ve -26.3 C dir.

Arazilerinin büyük bir kısmı ova görünümünde ise de, yer yer yüksek dağ ve kayalıklar arazide düzlüğü bozmaktadır. En önemli yükseltiler Sivrihisar dağlarıdır. Bu dağların en yüksek olanı Çal dağıdır. Diğer önemli dağ ve tepeler ise Arayıt dağı, Boztepe, Büvelik Tepe ve Yediler Tepesidir. İlçemizin başlıca akarsuyu Sakarya nehridir.  

Denizden Yüksekliği 800-1100 metre’dir.

Büyük küçük çok sayıda meşe ve çam ormanları bulunmaktadır. Ayrıca bol miktarda söğüt, kavak ve çınar ağaçları bulunmakta olup, bölge ikliminin yetiştirdiği her tür meyve ağacı ve meyve vermeyen ağaç bulunmaktadır.