SİVRİHİSAR HAKKINDA

Sivrihisar İlçesi Eskişehir İline bağlı ve Eskişehir’in en büyük ilçesidir. İlçemize bağlı 3 kasaba, 61 köy, 27 mandıra ve yayla mevcuttur.

İlçe merkezinde kasaba ve köylerimizde konut ve gecekondu sorunu yoktur. İlçemize bağlı tüm köylerimizde elektrik ve telefon vardır. Nüfusun yaklaşık %30’u ilçe merkezinde % 15’i kasabalarda ve % 55’’ide köy ve yaylalarımızda oturmaktadır. Halkın % 80’ine yakın kısmı tarım ve hayvancılıkla % 20’si ise Küçük Sanat, Ticaret ve Serbest Meslek erbabıdır. Bütün köylerimizde içme suyu mevcut olup, bazı köylerimizde yetersizdir.

Sağlık Hizmetleri Merkezde Devlet Hastanesi, Sivrihisar Aile Sağlığı Merkezi, Kaymaz, Dümrek ve Nasrettin Hoca Kasabaları Aile Sağlığı Merkezlerince yürütülmektedir. İlçemizde sağlık hizmetleri, tüm sağlık kuruluşlarımızda 3 Uzman Doktor, 4 Pratisyen Hekim, 8 Aile Hekimi 43 Ebe ve Hemşire, 22 Sağlık Memuru, 6 Laborant, 8 Röntgen Teknisyeni, 2 Çevre Sağlığı Teknisyeni, 1 Hastane Müdürü, 1 Ayniyat Saymanı, 3 Memur, 6 Şoför ve 10 Hizmetli ile yürütülmektedir.

Ayrıca İlçemiz hudutları içerisinde hizmet veren Türkiye Şoförler Federasyonu Tesislerinde de 1999 Eylül ayı içerisinde 112 Hızır Acil İstasyonu açılmış olup, hizmet vermeye devam etmektedir.