SİVRİHİSAR KURŞUNLU CAMİ

Kitabesinde yer alan bilgilerden camiinin Şeyh Baba Yusuf tarafından H 898/1492'de yaptırılmış olduğu anlaşılmaktadır. Kubbesinin kurşunla kaplanmasından dolayı ismi Kurşunlu Camii olarak kalmıştır. İç dizaynı el işçiliğiyle özenle yapılmıştır. Camiinin yanında Şeyh Baba Yusuf'un babasına ait olan bir türbe bulunmaktadır. Cami ilk olarak H 744/1343'te yapılmış olan bir mescidin yıkılmasından sonra yeniden inşa edilmiştir. Camii kare planlıdır ve kapısı sivri kemerlerle çevrilmiştir.