SİVRİHİSAR SEYDİLER HAMAMI

Seyyid Nureddin’in kızı ve Karaca Ahmed Sultan’ın eşi Seyyide Nuriye Bacı tarafından 1490’da ve ya başka kaynaklara göre yine aynı şahıs tarafından Anadolu Selçuklular, Beylikler devrinde yapılmıştır. Hamamın ön kısmında bulunan ortası şadırvanlı ilavenin ise Sultan 1. Ahmed’in (1603-1617) kızı ve Anadolu Beylerbeyi Nasuh Paşanın eşi Ayşe Sultan tarafından, hamamın tamiri sırasında yapıldığını ifade etmektedir. İnşasının 14. yüzyılda yapıldığı kabul edilir. Se­mavi Eyice’nin tasnifi ile orta kubbeli, enine sıcaklıklı, çifte halvetli hamam grubuna dahil edilebilir.

Yapıda yapılan en son onarım 1965-1967 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Bu onarımlarda, yapının içinde ve dışında hafriyat yapılarak hamam temizlenmiş, yıkılmış olan kubbeler onarılmış, soyunma bölümü yıkılarak aynı ölçülerde yeniden yaptırılmıştır.