İlçemiz Merkezindedir. Selçuklu mimarisinin bina içinde çok sayıda ahşap direk bulunan büyük cami örneklerindendir. Bu yapı H 673/1274 yılında Mevlana Celaleddin Rumi'nin müritlerinden Eminüddin Mikail tarafından yaptırılmıştır. Anadolu'nun en büyük ahşap direkli camilerinden birisidir.
1485 metrekarelik bir alana kuruludur. Çatısını 67 adet ağaç sütun taşımaktadır. Minberi bir sanat şaheseridir. Kapısının etrafına Ayetel kürsi işlenmiştir. 

Duvarlar kesme ve moloz taşla örülmüştür. Caminin Sağ ve sol kanadı üzerinde kitabeler bulunmaktadır. Dört giriş kapısı vardır. Minare camii inşasından 139 yıl sonra yapılmıştır.