Kurtuluş Savaşı sırasında ordu tarafından buluşma yeri olarak kullanılmıştır. Sivrihisar Zaimağa Konağında Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ateşkes koşullarına son şeklini vermek için 24 Mart 1922 Cuma günü Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Ankara Hükümetinin Bakanları Sivrihisar'a gelirler.

24-25 Mart 1922 gecesi toplanan Bakanlar Kurulu Kararları Sivrihisar'dan Ankara'ya gönderilir. Sivrihisar da toplanan Bakanlar Kurulu ateşkesi Anadolu’nun hemen boşaltılması şartı ile kabul etmeye karar verirler. 28 Mart 1922 Salı günü Başkomutan Mustafa Kemal'in davet ettiği Sovyet Rusya Büyükelçisi Aralov Zonaryev ve Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim Abilov'da Sivrihisar'a gelirler. Misafirlerle Mustafa Kemal Paşa,İsmet Paşa, askeri ve sivil zevat Zaimağa Konağında sabaha kadar çeşitli konuları görüşürler. 29 Mart 1922 Çarşamba sabahı 1. Ordu Karargahına intikal ettikleri kayıtlarda mevcuttur. Bakanlar Kurulu Anadolu’da ilk kez Atatürk’ün katılımıyla burada toplanmıştır.