Türkiye'nin en büyük sulak alanlarının başında gelen 'Balıkdamı' Sivrihisar'ın 25 km güneyinde Ahiler, Kurtşeyh, Ertuğrul Ve Göktepe Köyleri arasında yer alan Sakarya Nehri üzerinde 1470 hektar alana sahiptir.

Yaklaşık 5 km genişliğinde ve 20 km uzunluğunda bir alanı kaplar. Toplam alanı ise 30 bin dönüm civarındadır. Balıkdamı çok sayıda küçük gölet ve büyük sazlıklardan meydana gelir. 1980 yılında 2. derece doğal sit alanı, 1994 yılında ise yaban hayatı koruma sahası ilan edilmiştir.

Balıkdamı önemli bir sulak alan olmasının yanında çok sayıda bitki, balık ve kuş türlerine de ev sahipliği yapar. Bir bölgenin kuş cenneti olması, göçmen kuşların duraklaması ve bazılarının bu alanda üremesi o sulak alanın mükemmel çalışan bir ekolojik dengesinin olduğunun  göstergesidir. Çünkü doğada herşey kendine has hiyerarşik bir sistem içinde yerleşmiştir. Bir sulak alanda göçmen kuşlar konaklıyorsa o alanda yeterli sayıda balık olduğu aşikardır. Hakikaten bu balık bolluğundan dolayı bu özel bölgeye de halk tarafından balıkların üreme ve yaşama alanı anlamında 'Balıkdamı' ismi verilmiştir.

Bu çayırlık alan Sakarya'nın Göksu deresiyle birleştiği yerde Tatar Köprüsünün yıkılmasının da etkisiyle karstik ve düz bir yapıya sahip olan bu bölgenin suyu tutmasına neden olan bataklık-sazlık bir nitelik kazanmıştır ve yaklaşık 30 bin dönümden oluşan bir alanı kapsamaktadır. Balıkdamı Asya' da yaşayan yabani su kuşları için batıdaki son durak olma özelliğide taşımaktadır ve bu özelliği ile birçok yerli, göçmen, transit göçmen kuş türlerine barınma, beslenme ve üreme alanı sağlamaktadır. Bu bölge aynı zamanda İç Anadolu Bölgesinde yer alan karasal iklime sahip Eskişehir' in daha ılıman bir iklime sahip olmasını da sağlamıştır. Balıkdamı, doğal bir sit alanı statüsüyle Milli Parklar Av ve Yaban Hayatı ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca koruma altına alınmıştır. 

Balıkdamı ve çevresinde yaşayan ve yaşaması olası fauna elemanlarının saptanması amacıyla, 2001 yılından beri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tarafından yürütülen arazi çalışmalarının yanı sıra, geniş bir literatür çalışması ve yöre halkının duyumlarından ve gözlemlerinden yararlanılarak 2008' de başlatılan bir projede halen sürdürülmekte olup Eskişehir il sınırları içinde yaşayan tüm kuş türleri saptanmaktadır. Balıkdamı bölgesinde gözlenen 240 kuş türü varlığı olduğu tespit edilmiştir.